next up previous contents
Next: Sisältö   Sisältö

Tietoturva langattomissa verkoissa

Anekdootti
 
Tapio Väättänen
21.04.2005


Tiivistelmä:

Tässä tutkimuksessa on tutkittu kattavasti langattomien verkkojen tietoturvaa. Tutkimuksen välineinä on käytetty kannettavaa tietokonetta, johon on liitetty useampi langaton PC-kortti. Käytettyjen WLAN-korttien ajurit on päivitetty versioihin, jotka mahdollistavat ns. monitor- ja scanning-moodit kattavaan tulokseen pääsemiseksi.

Ohjelmistoina on käytetty julkisesti saatavilla olevia työkaluja. Metodeina on käytetty passiivista langattoman verkon kuuntelua sekä aktiivista pakotettua hyökkäystä, jossa datana on käytetty passiivisessa kuuntelussa kerättyä dataa. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole ollut murtaa tai käyttää hyväksi tutkimuksessa havaittuja verkkoja, ainoastaan selvittää, kuinka moni verkoista olisi ollut murrettavissa niin sanotulla heittometodilla [1].

Tapio Väättänen 2005-04-21