next up previous contents
Next: Loppusanat Up: Tietoturva langattomissa verkoissa Previous: Selostus mittauksista   Sisältö

Mittaustulokset

Prosentuaaliset osuudet:

Tutkimuksessa ei löydetty verkkoja, jotka olisivat olleet murrettavissa "heittämällä". Pääkaupunkiseudun langattomat verkot ovat tämän tutkimuksen perusteella tietoturvaltaan erinomaisessa kunnossa. Pohjois-Amerikassa on mm. Markus Janssonin toimesta suoritettu lukuisia tutkimuksia [5], joita paikalliset alan lehdet ovat sankoin joukoin julkaisseet. Näissä tutkimuksissa langattomat verkot ovat olleet jopa yli 90 prosenttisesti murrettavissa niin sanotulla heittometodilla [1]. Kotoisen pääkaupunkiseutumme verkot ovat sitä vastoin pääosin janssoninkestäviä [6].

Tutkimuksessa ei tutkittu täysin avoimien verkkojen, eli ns. "hot-spotien" tarkoituksellisuutta. Osa näistä verkoista on tarkoituksella kaikkien käytettävissä, osa tarkoituksetta ja osa käyttää suojauksenaan jotain muuta tapaa kuin langattomaan verkkoon suoraan integroidut suojaustavat.Tapio Väättänen 2005-04-21