next up previous contents
Next: Mittaustulokset Up: Tietoturva langattomissa verkoissa Previous: Johdanto   Sisältö

Selostus mittauksista

Mittaukset suoritettiin viikon aikana harjoittamalla ns. "wardrivingia". Yksinkertaistettuna havaitsija ajoi ympäri pääkaupunkiseutua ja keräsi passiivisesti dataa kannettavalla tietokoneellaan.

Kerätty data analysoitiin jälkikäteen ja sen perusteella tehtiin seuraavassa kappaleessa esitetyt johtopäätökset.Tapio Väättänen 2005-04-21