next up previous contents
Next: Tästä dokumentista ... Up: Tietoturva langattomissa verkoissa Previous: Loppusanat   Sisältö

Viitteet

1
Heitto- tai heilahdusmetodi

2
Airsnort

3
Kismet

4
Aircrack

5
Laajat alan lehdissä julkaistut tutkimukset

6
JanssoninkestäväTapio Väättänen 2005-04-21