next up previous contents
Next: Selostus mittauksista Up: Tietoturva langattomissa verkoissa Previous: Sisältö   Sisältö

Johdanto

Langattomien verkkojen tietoturva on niiden yleistyessä arveluttanut suurta määrää käyttäjäkunnasta. Yleisin tällä hetkellä käytössä oleva salausmuoto on WEP-salaus eri implementaatioineen. WEP-salauksen ongelmakohtia on pyritty korjaamaan WPA-implementaatiossa. Osassa langattomia verkkoja ei käytetä salausta lainkaan, tai laitteisto on otettu käyttöön tehdasasetuksilla, jotka ovat yleisesti tiedossa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää näiden kolmen eri tilanteen prosentuaalista esiintymistä pääkaupunkiseudulla.

Ohjemistoiksi on valittu Airsnort [2], Kismet [3] sekä Aircrack [4]Tapio Väättänen 2005-04-21