next up previous contents
Next: Selostus mittauksista Up: Mittauslaitteisto Previous: Laitteisto   Sisältö

Ohjelmisto

Levynäytteiden pyörittämiseen hallitusti, koetuloksien tallettamiseen ja varhaiseen visuaaliseen havainnointiin käytetettiin työn osana tehtyä mittausohjelmistoa. Mittaustulokset luettiin mikrotietokoneeseen liitetyltä LabNB-kortilta ohjelmallisesti myöhemmin tapahtuvaa analysointia varten.

Talletettuja mittaustuloksia käsiteltiin taulukkolaskentaohjelmalla, jonka avulla tulokset saatiin tulostettua graafisesti havainnollisessa muodossa kuvan 4 mukaisesti.Tapio Väättänen
1998-11-24