next up previous contents
Next: Ohjelmisto Up: Mittauslaitteisto Previous: Mittauslaitteisto   Sisältö

Laitteisto

Laitteisto koostuu kuvan 2 mukaisesti 1) signaaligeneraattorista, 2) ultraäänilähettimestä, 3) näytteestä, 4) ultraäänisensorista, 5) vahvistimesta, 6) huippuarvonilmaisimesta, 7) oskilloskoopista, 8) mikrotietokoneesta ja siihen liitetystä LabNB-kortista, 9) askelmoottorin ohjaimesta ja 10) askelmoottorista.

Kuva 2: Laitteisto
\includegraphics[width=8cm]{laitteisto3.eps}

Näytettä pyörittävän askelmoottorin ohjain on liitetty mikrotietokoneen sarjaporttiin. Näytteen kääntökulma pystyttiin määräämään tehtävään tarkoitetulla ohjelmistolla siten, että aloitettaessa näytteen pyörittäminen, aloitettiin samalla mittaustulosten tallennus ohjelmallisesti.

Laitteiston olennaisena osana olivat $ 40 kHz$ taajuudella toimivat ultraäänilähetin ja -vastaanotin. Nämä sijoitettiin noin 40 cm päähän toisiaan vastaan samalle akselille. Näytteen läpi mennyttä signaalia vahvistettiin tarpeen mukaan.

Tämän työn yhteydessä rakennettiin mittaustulosten analysoinnin helpottamiseksi tasasuuntaava huippuarvonilmaisin, jonka kytkentäkaavio on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3: Huippuarvonilmaisin
\includegraphics[width=10cm]{max8.eps}Tapio Väättänen
1998-11-24