next up previous contents
Next: Palstautumislujuus Up: Teoriaa Previous: Taipuma-aalto   Sisältö

Lambin aalto

Tasoaallon, jonka aaltovektri on $ \overrightarrow{k}$, lähestyessä levyn pintaa kulmassa $ \theta _{k}$ , syntyy levyssä Lambin aalto. Kulma $ \theta _{k}$ riippuu levyn materiaalivakioista sekä saapuvan aallon taajuudesta. Sopivassa kulmassa saapuva tasoaalto aiheuttaa eräänlaisen resonanssi-ilmiön, kun sen aaltovektorin projektio on identtinen jonkin Lambin aallon moodin aaltovektorin kanssa kuvan 1 mukaisesti.

Kuva 1: Lambin aalto
\includegraphics[width=10cm]{koins2.eps}

Yllä olevasta kuvasta 1 näemme, että Lambin aallon vaihenopeudelle $ C_{b}$ on voimassa levyn tason suuntaan

$\displaystyle C_{b} = \frac{C_{0}}{\sin \theta}$ (4)

Lambin aallon vaihenopeus on näin ollen kaavan 4 mukaan $ C_{b}\geq C_{0}$, kun $ C_{0}$ on äänennopeus ilmassa. Resonanssi-ilmiön syntyessä, heijastuu levystä sen kummallekin puolelle tasoaalto kulmassa $ \theta _{k}$.

Koska levyaallon nopeus riippuu äänen taajuudesta, voidaan se havannoida myös taajuutta muuttamalla. Tässä työssä olemme kuitenkin keskittyneet muuttamaan taajuuden sijaan tulevan tasoaallon kulmaa levynäytteen suhteen.Tapio Väättänen
1998-11-24