next up previous contents
Next: Lambin aalto Up: Teoriaa Previous: Teoriaa   Sisältö

Taipuma-aalto

Vapaan taipuma-aallon nopeus tyhjiössä olevassa äärettömässä elastisessa ohuessa levyssä saadaan seuraavasta kaavasta,

$\displaystyle C_{b}=\sqrt[4]{\frac{Ed^2}{12\rho(1-\nu^2)}}\sqrt{\omega}$ (1)

missä $ d$ on levyn paksuus, $ \omega$ värähtelyjen kulmataajuus, $ E$ kimmomoduli, $ \rho$ tiheys ja $ \nu$ Poissonin luku.

Ohuessa levyssä etenevän pitkittäisen aallon vaihenopeus voidaan esittää seuraavalla kaavalla.

$\displaystyle C_{L}=\sqrt[4]{\frac{E}{\rho(1-\nu^2)}}$ (2)

Kaavoista 1 ja 2 saamme johdettua seuraavan kaavan, johon palaamme myöhemmin kappaleessa 5 sivulla [*].

$\displaystyle C_{b}=\sqrt[4]{\frac{E}{12\rho(1-\nu^2)}}\sqrt{fd} = \sqrt{\frac{\pi C_{L}}{\sqrt{3}}} \sqrt{fd}$ (3)Tapio Väättänen
1998-11-24