next up previous contents
Next: Taipuma-aalto Up: Akustinen transmissio levynäytteissä Previous: Johdanto   Sisältö

Teoriaa

Tapio Väättänen
1998-11-24