next up previous contents
Up: Akustinen transmissio levynäytteissä Previous: Kirjallisuutta   Sisältö

Tästä dokumentista ...

Akustinen transmissio levynäytteissä

Tämä dokumentti tehtiin ohjelmistolla LaTeX2HTML translator Version 98.2 beta6 (August 14th, 1998)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

Komentoriviargumentit olivat:
latex2html seminaari.tex.

Komennon ajoi Tapio Väättänen 1998-11-24


Tapio Väättänen
1998-11-24