next up previous contents
Next: Tästä dokumentista ... Up: Akustinen transmissio levynäytteissä Previous: Tulokset ja johtopäätökset   Sisältö

Kirjallisuutta

1
Viktorov: Rayleigh and Lamb Waves

2
Pekka Meriläinen: Diplomityö, Levyaaltoresonanssin käyttö metallilevyjen laaduntarkkailussa ja ominaisuuksien mittaamisessaTapio Väättänen
1998-11-24